Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej


Administrator BIP

Milczyńska Katarzyna - zastępca dyrektora
tel. 65-547-68-01

Redaktorzy BIP

  1. Beata Kubiak - specjalista ds. kadr - sekretariat@zojo.leszno.pl
  2. Katarzyna Milczyńska - wicedyrektor - kmilczynska@zojo.leszno.pl